Információ - Mobil: | +36 209 555 308
Mail: freedom@godavari.hu

Ez az oldal, egy információs lap, ahol a "jóga" témakörében találsz hasznos információkat. Mindegy, hogy kezdő vagy haladó gyakorló vagy, érdemes beleolvasnod az írásokba.

"Mindig kérdezz ha valamit nem értesz. Nem szégyen nem érteni valamit, hanem hiányosság, amit pótolni kell."

A jógáról általában

Tradícionális jóga

Hagyományosan 10 nagy jógaágat különböztetünk meg. Ezek talán az alábbiak a legfontosabbak: bhakti jóga (az érzelmek jógája), karma jóga (az önzetlen szolgálat útja) gjána jóga (a tudás jógája), raja jóga (a meditáció útja), mantra jóga. Fontos különbséget tenni az Indiában több ezer év alatt kialakult és a szellemi vezetők (guruk, mesterek...) által a mai napig megőrzött jógaágak, és a 20. század végén a nyugati világban kialakult „jógák” között. Az alábbiakban a hagyományos megközelítésről lesz szó.

Mi a jóga célja?

Cél az emberi személyiség átfogó fejlesztése. Az érzelmi, mentális, energetikai, karmikus stb. blokkok oldásával, a gondolkodási minták, szokások, világnézet átalakításával cél életünk minden területén növelni a harmóniát.

Másodlagos hatások

A megfelelően összeállított jóga gyakorlatok „pozitív mellékhatásként” jelentkezik a jobb egészség, stresszoldás, sérülések megelőzése, izmok nyújtása, jobb tartás, stb. A nyugati világban ezeket szokták a jóga fő céljának tekinteni. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy a tradícionális jógában mindez nem cél, hanem csak járulékos hatás.

Hogyan tudom, hogy fejlődök?

Az emberi kapcsolatok jelentik a tükröt saját belsőnkhöz. Jóga gyakorlataink csak akkor tekinthetők sikeresnek, ha javulást tapasztalunk a minket körülvevő emberekkel való viszonyban. (Legfőképp a családban és a hozzánk közel állókkal. És legfőképp minden emberi kapcsolat forrásában, a szülői kapcsolatban.)

Jóga = ászana?!

Az előbb írtakból látható, hogy a jóga célja messze túlmutat saját testünk „karbantartásán”. Habár a testhelyzetek (ászanák) is oldanak mély érzelmi és mentális blokkokat, a tradícionális jógában ezek csak a meditációra való felkészítést szolgálják. Patanjali híres jógaszutrája mindössze 3 szót (!) szentel ennek a témának: az ászana kényelmes és hosszan kitartható.

Integrál megközelítés

Mivel az emberi személyiség igen összetett (ld. érzelmek, gondolatok, energia szint, karma, testalkat, személyes hitrendszer stb.), így érdemes több jógaágat is gyakorolni. Így például karma jógát (a „kéz jógája”), bhakti jógát (a „szív jógája”) és raja jógát (a „fej jógája”). A legegyszerűbben ez úgy tehető meg, ha egy integrál jóga irányzatot választunk.

Gyakorlás

Ugyanúgy, mint bármely más nagy tanulási feladat esetében (pl. hangszertanulás, nyelvtanulás stb.) a jógában is csak hosszú évek kitartó munkájával érhető el mélyreható változás. Ugyanúgy, mint pl. egy zongoraórán, a jógaóra is csak arra való, hogy megtanuljuk a gyakorlatokat és konzultáljunk a tanárral. Az igazi fejlődés otthon történik, ideális esetben egy személyre szabott gyakorlatsor, ún. szádhana gyakorlásával. Ilyet a tradícionális jógaiskolákban az oktató ad, illetve a szempontok megtanulásával később maga a gyakorló is összeállíthat.

Jóga tradíciók

Magyarországon jelenleg az alábbi jógatradíciók vannak jelen: Satyananda jóga, Sivananda jóga, Himalája jóga, Kundalini jóga, Iyengar jóga, Kriya jóga. Ezek hátterében minden esetben egy indiai mester (guru) áll. A korábban írtak alapján a mester megléte alapvető jelentőségű. Többnyire már nem él az adott rendszert megalapító guru, de van néhány iskola, ahol mai napig töretlen a nem ritkán sok száz éves mester-tanítvány láncolat. Ebben az esetben Indiában személyesen is lehet találkozni a mesterrel, hallgatni tanításait, fogadni áldását, és beavatást kérni.

Mester vagy Guru

Még néhány évtizeddel ezelőtt is a jóga félig-meddig titkos tanításnak minősült. Csak mesterek („guruk”) adták át az ismeretet tanítványaiknak. Mindezt többnyire a társadalomtól elzárva (pl. egy asramban). Napjainkra ez a sok ezer éves elzártság megszűnt és a jóga közkincsé vált, azonban a tradícionális jógában továbbra is alapvető jelentőségűnek tartják a mester meglétét. (Itt nem jógatanárról van szó, hanem egy megvilágosodott, többnyire Indiában élő nagymesterről.) Ő az, aki őrzi a jógikus tudást és segíti az őt követők fejlődését. Praktikus szinten ő az, aki pl. mantra beavatást ad.

"A guru (dévanágari: गुरु), a tanító szanszkrit elnevezése, eredetileg a világi tudásanyag, de később a vallási, spirituális tudás közvetítője elsősorban az indiai vallásokban, főként a hinduizmusban és a szikhizmusban, dzsainizmusban, buddhizmusban. Ezekben a megszabadulás (móksa) felé vezető úton a legfőbb segítő. A vaisnavizmus, saivizmus és tantrizmus legfőbb alakja. A hiteles guruk láncolata (parampara) biztosítja az átadott tudás megbízhatóságát, a hagyomány változatlanságát. A guruk feltétlen tisztelete és a beléjük fektetett bizalom a bhakti megjelenésével lett meghatározó." Forrás: Wikipedia

Tradícionális jógaágak

Hagyományosan 10 nagy jógaágat különböztetünk meg. Ezek talán az alábbiak a legfontosabbak: bhakti jóga (az érzelmek jógája), karma jóga (az önzetlen szolgálat útja) gjána jóga (a tudás jógája), raja jóga (a meditáció útja), mantra jóga.

Bhakti jóga

Az érzelmek jógája. Kilenc ágát különböztetjük meg. Cél a kapcsolódás a magasabb rendű, „isteni” minőséghez. Itt inkább a hozzáállás van a fókuszban, de technikák is vannak: pl. különféle szertartások vagy a mantraéneklés. Sokszor a vallásgyakorlással azonosítják, de fontos hangsúlyozni, hogy itt érzelmi világunkat fejlesztő jóga gyakorlatokról van szó.

A jelen világkorszakban különös jelentősége van ennek a jógaágnak. Ezen belül is a mantraéneklés („kirtan”) különösen ajánlott. Rendkívül egyszerű (még jó hang sem kell hozzá!) és mégis nagyon hatásos.

Karma jóga

Ez az önzetlen szolgálat útja. Hívják a „kéz jógájának” is. Illetik „széva”, azaz szolgálat szóval is. Fókuszban a cselekvés (=karma) van, és cél tudatosságot vinni mindennapi cselekedeteinkbe, és ez által tenni jobbá magunkat.

Rendkívüli jelentőségű jógaág. Saját fejlődésünk leggyorsabb útja, a szív megnyitásának a legfontosabb módja (főleg együtt gyakorolva az előbb említett bhakti jógával). Másokat szolgálva közvetlenül hozzájárulunk a társadalom jobbításához. Az önzetlen szolgálat tipikusan nem tantermi környezetben gyakorolandó, hanem azon kívül... Mint minden jóga ág esetében, itt is csak a saját tapasztalati tudás számít... Tehát keress lehetőséget a gyakorlásra!

Tíz fő komponensből áll a karma jóga: meditatív tudatosság, szolgálat, nem ragaszkodás, ellenszolgáltatás nem várása, összhangban lenni saját életpályánkkal („dharma”), pozitív hozzáállás, hatékonyság, lelki egyensúly megtartása bukás vagy sikernél egyaránt, „én teszem” hozzáállás feladása, tevékenységünk felajánlása a magasabb isteni minőségnek.

Ahol gyakorolható:

Ki-ki kezdje el az önzetlen szolgálatot „saját háza táján”. Úgy, annyit, akkor, ahogy jónak látja. Valamit, amit egyébként nem tenne.

Tehát pl. saját családunk szolgálata nem számít annak. A családi környezet kétségkívül kiváló terep a gyakorlásra, de a megfelelő hozzáállás elsajátításához egy semleges környezet szükséges.

Rádzsa joga

A meditáció útja. Nyolc ágból áll. (Így hívják „ashtanga”, azaz nyolc ág jógának is.) Sorrendben és fontosságban az első kettő ág („yama” és „niyama”) néhány életviteli támpontot ad, amiket gyakorolva fokozatosan javíthatunk mindennapi cselekedeteink minőségén. Az ászanák oldják a durva fizikai / mentális / érzelmi blokkokat, biztosítják a fizikai test egészségét és előkészítenek a meditációs gyakorlatok végzésére. A pranayama-k (légzőgyakorlatok, pontosabban „életenergia-gyakorlatok”) kiegyensúlyozzák és növelik az életenergia áramlását. Az érzékszervek visszavonására szolgáló gyakorlatok („pratyahara”, ilyen pl. a jóga nidra) tovább visznek a meditáció irányába. A koncentrációs gyakorlatok („dharana”) lecsendesítik és fókuszálják az elmét. Végül a meditáció („dhyana”) egy spontán bekövetkező módosult tudatállapot.

Hatha jóga

A hatha jóga többé-kevésbé a rádzsa jóga részét képezi, és az ászanák (testhelyzetek) és pranayama-k (légzőgyakorlatok) tartoznak ide. A hatha jóga része továbbá a mudrák és bandhák (életenergia áramlását szabályozó finom mozdulatok / pózok) illetve a jógikus tisztítógyakorlatok (satkarmák). A hatha jóga célja kiegyensúlyozni a testben a gerinc menti két fő energiavezetékben az energia áramlását, ez által aktiválni a központi energiacsatornát, előkészítve a magasabb szintű meditációs gyakorlatokra és a spirituális ébredésre.

A nyugati világban „jóga” alatt alapvetően „hatha jógát” értenek. (Indiában nem!) Talán mert materiális kultúránkban ez a legkönnyebben befogadható ág. Sőt az új keletű jóga irányzatokban gyakran teljesen eltávolodik eredeti spirituális céljától, és puszta testgyakorlássá vagy relaxációvá válik.

Gjána jóga

A tudás jógája. A tanítások tanulmányozása, a „fej jógája”. Hívják a „meditatív tudatosság jógájának” is. Az életvitel során ide tartozik az önelemzés, a dolgok csak kritikus elemzése után való elfogadása, saját erősségeink / gyengeségeink / ambícióink / szükségleteink elemzése, a helyes megértés, az intuíció felébresztése. Legismertebb gyakorlata a „Ki vagyok én?” kérdés segítségével felfedezni legmélyebb önvalónkat. A gjána jóga egyik legismertebb indiai mestere Ramana Maharishi.

A jógában a kulcsszó a tudatosság, és a gjána jógának fontos szerepe van saját fejlődésünk tudatos elemzésében, inspiráció adásában, a természetes módon erősödő intuitív bölcsesség kialakulásában.

Azonban döntő többségünk megakad a tanítások tanulmányozásában és elmarad a gyakorlás. Ez olyan, mintha könyveket olvasnánk a zongoratanulásról... Gyakorlás nélkül semmit nem ér! Tehát legyen egy csipetnyi elmélet és sok gyakorlás!

Írd össze táblázatos formában erősségeid / gyengeségeid / ambícióid / szükségleteid. Majd rangsorold őket és határozd meg, hogy min szeretnél dolgozni. Ennek megfelelően állítsd össze jóga gyakorlataidat.

Mantra jóga

Mély, tudattalan szinten található blokkok oldása csakis misztikus eszközök, pl. szimbólumok, hangrezgések, isteni áldás stb. útján érhető el. A mantrának itt különös jelentősége van. Ezeket a többnyire szankszrit nyelvű mantrákat jógik mély meditációban hallották, majd lejegyezték őket. Tehát ezek nem ember által írt, hanem finom szinten mindig is meglevő, kinyilatkoztatott rezgések. (Ld. „Kezdetben vala a szó”...)

Számos módon gyakorolhatók mantrák: lehet rövid mantrákat ismételni meghatározott mennyiségben, lehet hosszabb szövegeket kántálni („vedic chanting”), lehet rövid 1-2 soros mantrákat kérdezz-felelek stílusban énekelni („kirtan”), lehet mantrákat jógagyakorlatokkal kombinálni (pl. mantrák a napüdvözlet gyakorlatsorban), lehet őket csakrákra fókuszálni stb. Lehet továbbá mentálisan (legerősebb), suttogva, vagy hangosan recitálni.

Különös jelentősége van a személyes mantrának. Ezt csak spirituális vezető (pl. „guru”) adhat, így nagyon szerencsés, akinek erre lehetősége van. A mantrabeavatás után ez többnyire napi mindössze kb. 10 perc gyakorlást jelent – de életünk végéig, minden nap! Ez talán a legfontosabb eszköz, amivel hosszú évek gyakorlásával egyre közelebb kerülünk saját felsőbbrendű énünkhöz, annak minden jótékony hatásával együtt.

Mantrabeavatás: alapvetően Indiában, mestertől kaphat a gyakorló.


Yama - Niyama

A Yama (stársadalmi kód) és a niyama (személyes kód) a raja jóga első két alapvető szakasza. Kezdetben előfordulhat, hogy társul a vallási tisztelethez. Például a satyam, azaz az igazság, egy yama. Az igazságot minden vallásban támogatják, szóval azt mondhatjuk, hogy amikor a raja jóga ragaszkodik az igazság betartásához, vajon nem vezet-e vallási tiszteletbe? Így sok ember, aki nem hisz a vallásban, azonnal visszautasítja a raja jóga alapját. De ez helytelen.

A Yama az ahimsa (nem erőszak), a szatya (igazságosság), az asteya (becsületesség), a brahmacharya (érzéki absztinencia) és az aparigraha (non-acquisitiveness). Niyama a saucha (tisztaság), santosha (megelégedettség), tapas (megszorítás), swadhaya (öntanulás) és ishwara pranidhana (lemondás Istennek). Meg fogja látni, hogy az öt yámát és öt niyamát elsősorban az elme problémáinak megszüntetésére tervezték - az érzelmi, pszichés és mentális testekre gyakorolt negatív hatások megszüntetésére. A negatív szamszkárák, amelyek a tudat legmélyebb mélyedéseibe vannak beágyazva, és amelyek a meditáció magasabb szintjeiben akadályt képeznek, eltávolításra kerülnek.


Egyéni - Magán - Privát jóga órák

Pillanatnyilag nem tartok egyéni órákat. Látogasson vissaz később oldalamra!
Köszönöm!


Sat Karma - tisztitógyakorlatok

A sat-karma vagy egyéb átírásokban satkarma, sat-karman (szanszkrit: षटकर्मन ṣaṭkarman), vagy másképp sat-krija[1] a jógában a test kitisztításának hat művelete. A kifejezés összetett szó: sat = hat, karma = cselekedet. A hat tisztítási művelet nagyon hatásos, ha helyesen alkalmazzák. Csak szakavatott mester irányításával ajánlatos végezni őket.

Hivatkozások: Wikipedia YogaMag.net


Mi a mindfulness? Mindfulness tanfolyam

A tanácsok pontosságáért és hasznosságáért a szerkesztő mindent megtesz, de tartalmukért és a betartásuk következményeiért felelősséget nem vállal. Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünk a "nem-ártás" szellemében működjön, ezért ha valamely írás, kép vagy olvasmány, bárki érdekét sértené vagy pontosításra szorulna, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy kijavíthassuk az esetleges hibákat, félreértéseket. 2010 (C) Copyright by Godavari. Az oldalon megjelenített szöveges és képi tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Bármely, a személyes célú használaton túlmenő felhasználáshoz a jogtulajdonos írásbeli engedélye szükséges.